plakat z danymi o działaniach Inspekcji Ochrony Środowiska

Przestępczość środowiskowa może przybierać różne formy, m. in. nielegalnego składowania lub usuwania odpadów, zanieczyszczania środowiska, nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów czy niewłaściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Inspekcji Ochrony Środowiska odgrywa istotną rolę w identyfikowaniu, zapobieganiu i ściganiu przestępczości środowiskowej.

Oto niektóre z podejmowanych przez nas działań:

– powołanie Wydziałów Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, które działają 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

– utworzenie zespołów terenowych do spraw interwencyjnych

– działanie Departamentu Transgranicznego Przemieszczania Odpadów w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska

– Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ wzmocniło swój system badań, otwierając nowoczesną pracownię, która specjalizuje się w badaniu morfologii odpadów oraz w przygotowaniu odpadów do dalszych badań fizykochemicznych.

– zwiększenie kar za przestępstwa przeciwko środowisku (do 12 lat pozbawienia wolności za nielegalny transgraniczny przewóz odpadów niebezpiecznych oraz porzucanie odpadów niebezpiecznych; podwyższenie maksymalnej stawki kary grzywny za zaśmiecanie miejsc publicznych – 5 000 zł)

– kontynuacja rozwoju formularza „Zgłoś interwencję” – dodanie opcji pobierania danych geolokalizacyjnych, dołączenie formularza „Zgłoś interwencję” do aplikacji mobilnej mObywatel

– dołączenie do systemu elektronicznego nadzoru transportu odpadów (SENT)

– korzystanie z Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO), co umożliwia skuteczne monitorowanie gospodarki odpadami.

– nowoczesny sprzęt na wyposażeniu inspekcji: georadary, fotopułapki, drony wyposażone w kamery termowizyjne i noktowizyjne