Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego. Działamy na obszarze województwa lubuskiego, stanowiąc aparat pomocniczy Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Siedziba główna Inspektoratu znajduję się w Zielonej Górze. Część północną województwa obsługuje natomiast Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim.

WIOŚ działa na podstawie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, podlegając nadzorowi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W ramach przyznanych kompetencji kontroluje przestrzeganie przepisów ochrony środowiska przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, monitoruje i ocenia stan środowiska oraz przekazuje zebrane informacje do wiadomości publicznej.

MISJA
Misją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego i wiarygodnych, obiektywnych informacji o stanie środowiska w województwie lubuskim.

Zielona Góra

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze - siedziba

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
tel.: +48 68 45 48 550
fax: +48 68 420 00 21
e-mail: wios@zgora.wios.gov.pl

skrytka ePUAP: /wioszg/SkrytkaESP
Gorzów Wlkp.

delegatura wios gorzow

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wlkp.

ul. Kostrzyńska 48,
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: +48 95 735 52 20, 21
fax: +48 68 420 00 22
e-mail: delegatura@zgora.wios.gov.pl