odpady Słońsk
odpady 3 Słońsk
odpady 2 Słońsk

Przeprowadzone przez inspektora WIOŚ, Delegatury w Gorzowie Wlkp., oględziny terenu byłego wyrobiska w gminie Słońsk ujawniły zmagazynowanie odpadów w postaci gruzu budowlanego, opon, plastikowych opakowań, drewna i bioodpadów. Za uprzątnięcie terenu odpowiada właściciel działki, w związku z czym Urząd Gminy w Słońsku został poinformowany o konieczności usunięcia odpadów.