Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp., wpłynęło zawiadomienie dotyczące znalezienia kilku martwych ryb na jeziorze Kochle w miejscowości Pszczew. Inspektorzy udali się na miejsce i przeprowadzili oględziny linii brzegowej jeziora. Wizja terenowa nie potwierdziła wystąpienia zanieczyszczenia. Inspektorzy WIOŚ stwierdzili, iż na tafli wody nie ma piany, smug zanieczyszczeń czy filmu, zapach wody jest neutralny, a woda klarowna. Nie stwierdzono także śniętych ryb. Wykonano pomiary na miejscu oraz pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych.

jezioro Kochle
jezioro Kochle