Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w toku działań kontrolnych  zatrzymali wjeżdżający z Niemiec do Polski  samochód osobowy przewożący na lawecie wrak pojazdu. W ramach prowadzonej współpracy zwrócili się do WIOŚ Zielona Góra o oceną zatrzymanego ładunku. Według inspektorów przewożony spalony pojazd był uszkodzony w stopniu wykluczającym jego dalsze użytkowanie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, w związku z czym został zakwalifikowany jako mieszanina odpadów (zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów). Ponieważ kierowca nie posiadał dokumentów wymaganych przy przemieszczaniu odpadów, transport został zatrzymany. Sprawa zostanie przekazana do Prokuratury Rejonowej w Żarach.

Materiał fotograficzny Krajowa Administracja Skarbowa

spalony pojazd
spalony pojazd
silnik spalonego pojazdu
spalony pojazd