W ramach realizacji porozumienia o współpracy pomiędzy Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze a Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w sprawie rozszerzenia współpracy o obszar zwalczania nieprawidłowości w obrocie odpadami oraz gospodarowaniu odpadami 15 listopada 2022 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów. Wzięli w nim udział funkcjonariusze Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim, Pierwszego Działu Realizacji w Świecku. Szkolenie odbyło się na terminalu odpraw celnych w Świecku. Uczestników szkolenia przywitał Kierownik Pierwszego Działu Realizacji w Świecku Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim nadkomisarz Piotr Kaczkowski. Następnie prezentację z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów przedstawił inspektor Wojciech Urbanowicz z WIOŚ Zielona Góra Delegatury w Gorzowie Wlkp.

Po zakończonym szkoleniu odbyła się kontrola pojazdów w miejscowości Świecko. W trakcie jej trwania dokonano zatrzymania nielegalnego transportu odpadów, który zawierał odpady papieru, kartonu i wyrobów papierniczych wraz z domieszkami odpadów z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych. Zatrzymany przez organ celny transport został zabezpieczony do czasu zakończenia postępowania w sprawie cofnięcia towaru do wysyłającego.