Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegatura w Gorzowie Wlkp., dokonał oceny zawartości ciężarówki skontrolowanej na byłym przejściu granicznym w Świecku przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z lubuskiej KAS. Zgodnie z dokumentacją i  z wyjaśnieniami kierowcy na pace miała znajdować się folia rolnicza. Zamiast zadeklarowanego odpadu na naczepie były odpady silnie zanieczyszczone słomą, obornikiem i ziemią. Z odpadów wyciekała brudna woda o nieprzyjemnym zapachu. Inspektorzy WIOŚ uznali, że towar jest na tyle zanieczyszczony, że nie ma możliwości odzyskania odpadów w sposób ekologiczny.  Ich dalszy przewóz został zatrzymany, a sprawa trafiła do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który zadecyduje ostatecznie o dalszych losach nielegalnego transportu.

zanieczyszczona folia rolnicza
zanieczyszczona folia rolnicza