ZAPROSZENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do wzięcia udziału w wydarzeniu „Porozmawiajmy o środowisku”. Będzie to debata zamykająca ogólnopolską kampanię pn. ,,Droga do czystego środowiska- program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmocnienia świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Transmisję debaty będzie można oglądać 12 stycznia 2023 roku w godzinach 10:00-15:00 na kanale Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na platformie You Tube.

Podczas debaty zaprezentowane i omówione zostaną zagadnienia: transgranicznego przemieszczania odpadów, zwalczania przestępczości środowiskowej, ochrony środowiska naturalnego i zadań IOŚ w przekazie medialnym w oparciu o realizowaną kampanię.

Zakończeniem wydarzenie będzie przeprowadzona debata dziennikarska na temat środowiska naturalnego.