Jezioro Kłodawskie, na powierzchni wody piana i brunatno zabarwiona substancja

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp. otrzymał zgłoszenie o unoszącej się na powierzchni wody jeziora Kłodawskiego oleistej substancji. Inspektorzy wraz z próbkobiorcą CLB GIOŚ udali się do Kłodawy w celu rozpoznania skażenia. Na terenie kąpieliska stwierdzono zielono-brązowy kożuch składający się z kwiatostanów olchy, zielonych glonów i innych brunatno zabarwionych substancji. Kożuch tworzył się przy brzegu jeziora z zepchniętego wiatrem materiału. W dalszej odległości na tafli wody widoczny był cienki brunatny film przypominający wyglądem zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi. W celu jednoznacznego określenia przyczyny zjawiska pobrano próby wody do badań.