W związku ze zgłoszeniem dotyczącym zanieczyszczenia jeziora Dziarg w miejscowości Kosobudz inspektorzy WIOŚ niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia, gdzie stwierdzili wystąpienie zanieczyszczenia na długości ok. 20 metrów w rowie dopływowym do jeziora. Woda w rowie była zabarwiona na kolor zielonkawo-niebieski (turkusowy). Inspektorzy nie stwierdzili plam ropopochodnych ani śnięcia ryb, woda pozbawiona była zapachu. Aby ograniczyć wyciek, na połączeniu rowu z jeziorem obecni na miejscu strażacy rozłożyli tamę sorpcyjną z dodatkowym zabezpieczeniem. Oprócz liniowego zanieczyszczenia woda w jeziorze była czysta. Po zakończonych oględzinach pobrano próbkę wody. Wyniki badań Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ oddział w Zielonej Górze uzyska najwcześniej 12 kwietnia 2023 r.

WYNIKI BADAŃ

13 kwietnia 2023 r. WIOŚ w Zielonej Górze otrzymał wyniki badań wody z dopływu do jeziora Dziarg w m. Kosobudz. W otrzymanych badaniach nie wykazano obecności substancji ropopochodnych, jednakże wskazano na możliwość wystąpienia zanieczyszczenia detergentami.

Sprawa zanieczyszczenia zostanie przekazana, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie kompetencjami, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Obecnie utrzymana jest tama sorpcyjna zabezpieczająca wpływanie wody z rowu do jeziora.

zanieczyszczona woda w rowie
zanieczyszczona woda w rowie