Inspektorzy WIOŚ otrzymali zgłoszenie o zanieczyszczeniu wód Kanału Myszka Gęśnik w Zielonej Górze. Niezwłocznie udali się na wskazane miejsce, gdzie potwierdzili wystąpienie charakterystycznych plam ropopochodnych zlokalizowanych za wylotem ścieków. Wstępnie pobrano próbkę wody, by dokonać analizy wskaźników za pomocą sondy wieloparametrowej. Ponadto przeprowadzono analizę w celu potwierdzenia zawartości substancji ropopochodnych. Uzyskano niejednoznaczne wyniki, w związku z czym zadecydowano o poborze próbek w kierunku substancji ropopochodnych przez CLB Oddział w Zielonej Górze. Pobrano dwie próbki do badań z Kanału Gęśnika, przed wylotem z kolektora oraz za wylotem z kolektora.

zanieczyszczenie wody kanału Gęśnika
Inspektor pobierający próbkę wody z kanału
Inspektor pobierający próbkę wody z kanału
zanieczyszczenie wody kanału Gęśnika