Po pożarze hali z odpadami niebezpiecznymi w Przylepie inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze potwierdzili przedostanie się wód pogaśnicznych do rzeki Gęśnik. Inspektorzy wykonali wizję w dniu 23 i 24 lipca 2023 r. na odcinku rzeki pomiędzy zbiornikami wodnymi znajdującymi się za terenem zakładu aż do punktu, w którym rzeka wpływa do najbliższej miejscowości, tj. Czerwieńska. W miejscowości Czerwieńsk nie potwierdzono wizualnie obecności wód pogaśnicznych. Podczas oględzin woda była klarowna, czysta, bez charakterystycznego zapachu obserwowanego wcześniej. W celu zweryfikowania zasięgu oddziaływania zanieczyszczenia inspektorzy WIOŚ udali się w dwa punkty: w połowie biegu rzeki pomiędzy zbiornikami wodnymi a miejscowością Czerwieńsk, a następnie na znajdujące się w dalszym biegu rzeki rozlewiska. W punkcie znajdującym się przed rozlewiskami (w połowie biegu rzeki) skażenie zostało potwierdzone. Stwierdzono jednak, że najprawdopodobniej rozlewiska nie zostały w całości skażone. Na zakończeniu rozlewisk nie stwierdzono zmian zabarwienia wody oraz nie był wyczuwalny charakterystyczny zapach. Działania prowadzone były przy współudziale Straży Pożarnej.
W dniu 23 lipca pobrano dwie próbki wody do badań: w punkcie za zbiornikami wodnymi (Przylep) pobrano próbę wody w celu potwierdzenia skażenia oraz określenia jego skali. Drugą próbę pobrano w  Czerwieńsku (początek wpływu rzeki do miejscowości), gdzie nie stwierdzono wizualnie charakterystycznych zmian. Inspektorzy uzyskali informację, że po interwencji WIOŚ Straż Pożarna zatamowała bieg rzeki w dwóch miejscach w celu uniemożliwienia przedostania się skażenia do dalszego biegu rzeki. Rzeka została zatamowana w punkcie Dolina Bobrów, następnie na mostku pomiędzy rozlewiskami przed Czerwieńskiem (przy drodze pożarowej, szutrowej pomiędzy Łężycą a Czerwieńskiem).

W dniu 24 lipca pobrano trzy próbki wody do badań:
– za pierwszą tamą ustawioną przez Straż Pożarną – uzyskano bardzo niskie pH wody,
– druga próbka pobrana za drugą tamą ustawioną przez Straż Pożarną – pH w normie, niewidoczne charakterystyczne ślady zanieczyszczenia, widoczne wcześniej.
– trzecia próbka, za rozlewiskiem, w  Czerwieńsku – pH w normie, woda klarowna, bez zapachu.

Laboratorium CLB GIOŚ prowadzi badania pozostałych parametrów pobranych prób wody (m.in. obecność metali, WWA, substancje ropopochodne). Dokładne wyniki badań będą znane w przeciągu tygodnia.

pobrana próbka wody
zanieczyszczenie wody w rzece Gęśnik
tama na rzece Gęśnik
tama na rzece Gęśnik
tama na rzece Gęśnik
piasek na rzece Gęśnik