Zakwit sinic na jeziorze Reczynek był powodem patrolu ekologicznego, jaki odbyli przedstawiciele WIOŚ Delegatury w Gorzowie Wlkp. oraz Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ oddział w Zielonej Górze. To już kolejna interwencja inspektorów zakończona poborem prób wody z jeziora oraz rowu melioracyjnego. Inspektorzy stwierdzili, że po stronie zachodniej jeziora ma miejsce punktowy zakwit sinic z rodzaju  – Planktothrix (kolor niebieski), natomiast po stronie północnej zielony zakwit sinic z rodzaju  – Aphanizomenon. Zjawisko to ma charakter naturalny.

zakwit sinic
zakwit sinic