ZAKUPY W WIOŚ

Szkolenie z obsługi sondy wieloparametrowej do badania jakości wód podziemnych i powierzchniowych pozwoli pracownikom WIOŚ na sprawną obsługę nowo zakupionego sprzętu. Będzie on służył do pomiaru właściwości bio-fizyczno-chemicznych wody, czyli badał takie parametry jak: tlen rozpuszczony, przewodność elektrolityczna, pH, temperatura, liczba substancji rozpuszczonych czy zasolenie. Inspektorzy WIOŚ wykorzystają sondy do pomiarów w terenie – między innymi wczesnego ostrzegania o zmianie wybranych parametrów wody i jej zanieczyszczeniu.

Zakupu dokonano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.