Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przedstawia wyniki badań próbek wody z rzeki Łącza pobranych w dniu 24 lipca 2023 r.
Jak wynika z przedstawionych sprawozdań z badań, wody rzeki pobrane na wysokości miejscowości Płoty nie potwierdzają ich zanieczyszczenia wodami pogaśniczymi.