Ikona trójkąta ze znakiem wykrzyknika na żółtym tle.

W związku ze zgłoszeniem mieszkańca Chobieni o wyczuwalnym zapachu fenolu pochodzącym z rzeki Odry 2 stycznia 2023 r. WIOŚ Zielona Góra wraz z CLB odział w Zielonej Górze pobrał próby wody w miejscowości Bytom Odrzański. Informujemy, że w przebadanych próbkach wody indeks fenolowy znajdował się poniżej granicy oznaczalności metody, czyli poniżej 0,001 mg/l. W praktyce oznacza to, że nie wykryto fenolu w wodzie.