W miejscowości Chełmicko doszło do kolizji dwóch samochodów ciężarowych. W związku z wyciekiem paliwa ze zbiorników pojazdów inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp., przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia.

Ustalono, że paliwo wyciekłe z uszkodzonych zbiorników pojazdów spłynęło asfaltową powierzchnią do wpustu deszczowego. Na pobliskiej działce znajduje się studnia chłonna odprowadzająca wody opadowe z dwóch wpustów sąsiadujących ze studnią. Pozostałości niezebranego w trakcie akcji ratowniczej paliwa wraz z wodami opadowymi (w dniu zdarzenia wystąpiły opady deszczu) w postaci emulsji wodno-olejowej przedostały się do wpustu deszczowego i do studni chłonnej, które wymagają pilnego oczyszczenia.

Inspektorzy WIOŚ wystąpili do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Zielonej Górze o pilne podjęcie działań w celu oczyszczenia przez specjalistyczną jednostkę posiadającą stosowane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi studni chłonnej z substancji ropopochodnych.

skrzyżowanie ulic
strażacy podczas akcji po wypadku drogowym
wypust deszczowy z emulsją wodno-olejową
strażacy podczas akcji po wypadku drogowym