Komenda Miejska PSP w Gorzowie Wlkp. zgłosiła do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, że na terenie zakładu przemysłowego w Kostrzynie nad Odrą doszło do wycieku z pękniętego mauzera do kanalizacji wód opadowych trzydziestoprocentowego kwasu solnego. Oględziny inspektorów wykazały, że wyciek miał miejsce na utwardzoną powierzchnię placu w pobliżu kratki kanalizacyjnej wód opadowych oraz że kwas solny nie przedostał się poza teren zakładu. Wody opadowe z terenu zakładu przed przedostaniem się do kanalizacji miejskiej są podczyszczane w separatorze, z którego cała zawartość została wypompowana do pojemników typu mauzer.

inspektorzy podczas wizji lokalnej
studzienka kanalizacyjna
uszkodzony pojemnik typu mauzer