W wyniku awarii w zakładzie zajmującym się produkcją emulsji parafinowej doszło do wycieku około 100 litrów emulsji woskowej. Pracownicy zakładu po paru minutach zauważyli wyciek, który natychmiast został zatrzymany, jednak emulsja wyciekła na posadzkę, rozlała się po najniższych miejscach zakładu, a następnie poprzez studzienkę przedostała do rowu melioracyjnego. Natychmiast podjęto prace związane z oczyszczeniem rowu przy użyciu pomp. Dodatkowo, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zanieczyszczenia, został zasypany przepust drogowy łączący rów melioracyjny z ciekiem Sucha. Obecni na miejscu inspektorzy WIOŚ oraz CLB GIOŚ oddział w Zielonej Górze dokonali oględzin terenu oraz pobrali próby wody do badań laboratoryjnych.

rów melioracyjny zanieczyszczony emulsją parafinową
rów melioracyjny po oczyszczeniu