Systematyczne podnoszenie kwalifikacji, dzielenie się wiedzą i korzystanie z doświadczeń innych służb  pozwalają skutecznie dbać o bezpieczeństwo ekologiczne województwa lubuskiego.
Podczas wspólnego szkolenia inspektorów WIOŚ oraz lubuskich policjantów omawiano przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska, klasyfikację odpadów oraz problematykę związaną z ich transgranicznym przemieszczaniem.
inspektor podczas szkolenia dla policjantów