WIOŚ NA SESJI RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO

24 listopada 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Uczestniczyli w niej zaproszeni przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W trakcie obrad radni zapoznali się z informacjami o stanie środowiska na terenie Powiatu Wschowskiego. Inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze przedstawili między innymi statystyki dotyczące przeprowadzonych kontroli w roku 2022 oraz sankcji, jakie w ich wyniku zostały nałożone. Były to kontrole planowe i pozaplanowe – na wniosek, interwencyjne, oparte na analizie dokumentacyjnej z wyłączeniem badań automonitoringowych.