posiedzenie Powiatowego Sztabu Kryzysowego

22 i 24 stycznia br. z inicjatywy Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  odbyły  się posiedzenia Powiatowego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Podczas obrad omawiano problem odcieków, które wystąpiły na rekultywowanym składowisku odpadów w Mirocinie Dolnym. Inspektorzy WIOŚ wraz z pracownikami CLB GIOŚ pobrali próby do badań laboratoryjnych. Porównanie bieżących wyników z badaniami przeprowadzonymi w 2021 r. wskazuje na znaczne pogorszenie parametrów. Na spotkaniu przedsiębiorca prowadzący rekultywację zobowiązał się do usunięcia odcieków w terminie do 15 lutego 2024 r.