W  2022 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził kontrole szesnastu lubuskich  podmiotów gospodarczych i jednej organizacji pozarządowej pod kątem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Wszystkie skontrolowane punkty mają podpisane umowy o nieodpłatne przekazywanie żywności organizacjom pozarządowym. Inspektorzy ustalili, iż sprzedawcy największe straty ponoszą w związku z nieprzydatnością do spożycia owoców, warzyw oraz mięsa w sklepach ze stoiskami mięsnymi. Zgodnie z zapisami ustawy wszyscy przedsiębiorcy przeprowadzili kampanie edukacyjną, najczęściej poprzez zastosowanie plakatów informacyjnych. Kontrolowane podmioty starają się wprowadzać procedury, aby marnować jak najmniejsze ilości żywności: w przypadku pieczywa są wprowadzone wieczorne obniżki cen, towar z kończącą się datą przydatności sprzedawany jest po niżej cenie. W cyklu kontroli inspektorzy wydali 8 zarządzeń pokontrolnych oraz nałożyli administracyjną karę pieniężną w wysokości 1000 zł. Ponadto zostało wszczęte postępowanie w spawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej. Działania WIOŚ przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska mają na celu ograniczenie marnowania żywności.

Warto pamiętać, że:

  • Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) podaje, że na świecie co roku marnowanych jest 1 mld 300 mln ton żywności nadającej się do spożycia, czyli jedna trzecia już wyprodukowanej.
  • W Polsce marnuje się prawie 5 mln ton żywności rocznie, co ma niebagatelny wpływ na stan środowiska. Aż 60 procent wyrzucanej żywności pochodzi z gospodarstw domowych!
  • Marnowana na całym świecie żywność odpowiada za 8 proc. globalnej emisji CO2
  • Co sekundę do kosza trafia 150 kg jedzenia, którego część wciąż nadaje się do wykorzystania.
  • Przeciętna polska rodzina rocznie wyrzuca do kosza żywność o wartości około 3 tys. zł

Co możesz zrobić, by nie marnować żywności?

  • Planuj zakupy z wyprzedzeniem
  • Przetwarzaj żywność, by dłużej zachowała trwałość
  • Przechowuj produkty w odpowiednich warunkach, sprawdzaj daty ważności
  • Dziel się zbędną żywnością