komunikat

Od dnia 25 lipca 2023 r. od godz. 18:00 ambulans pomiarowy za zgodą i na prośbę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze ustawiony został w pobliżu spalonej hali magazynowej celem prowadzenia pomiarów stężeń: benzenu, etylobenzenu, ksylenu i toluenu w powietrzu, gdzie prowadził pomiary do dnia 28 lipca 2023 r. do godz. 11:00.

Obecnie ambulans przestawiony został w bezpośrednie sąsiedztwo najbliższego z zakładów znajdujących się na strefie przemysłowej, a położonego w budynku przy ul. Przylep-Zakładowa 4. W kolejnych dniach planowane są relokacje ambulansu celem stworzenia siatki rozkładu stężeń ww. węglowodorów aromatycznych w powietrzu.