Logotyp NIK

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze gościł w swoich progach przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, którzy sprawdzali działania WIOŚ w zakresie rozpoznawania zagrożeń pożarowych miejsc gromadzenia odpadów; sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia odpadów w zakresie ochrony przeciwpożarowej; skuteczności podejmowanych działań na rzecz ograniczenia pożarów miejsc gromadzenia odpadów. We wszystkich badanych obszarach NIK ocenił pozytywnie działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Kontrolerzy ustalili, że WIOŚ podejmował adekwatne działania w sytuacjach wystąpienia pożarów w miejscach gromadzenia odpadów. Czynności te dotyczyły zarówno miejsc legalnego, jak i nielegalnego ich składowania. W przypadku nałożenia na kontrolowanych określonych obowiązków inspektorzy uzyskiwali informacje o sposobie ich realizacji.

Tak dobry wynik kontroli NIK to dowód na skuteczną pracę Inspektoratu oraz zachęta do kolejnych intensywnych działań na rzecz ochrony środowiska.