Podczas patrolu ekologicznego w gminie Nowa Sól inspektorzy WIOŚ na jednej z działek  stwierdzili zdeponowane w kilku pryzmach odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz gruz ceglany. W związku z tym WIOŚ skierował wniosek do Urzędu Gminy o przeprowadzenie kontroli miejsca gromadzenia odpadów nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Konsekwencją było wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne. W jego rezultacie odpady zostały uprzątnięte.

odpady betonu, gruz z rozbiórek
uprzątnięte odpady w lesie