Inspektorzy stoją przy samochodach terenowych podczas ćwiczeń Lubuskie Żywioły

Inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze wzięli udział w krajowych ćwiczeniach ratowniczych  LUBUSKIE ŻYWIOŁY 2023. Ćwiczenia, w których uczestniczyło ponad 750 osób i wykorzystano 200 pojazdów specjalistycznych, zakładały doskonalenie współdziałania wielu służb ratowniczych, takich jak Straż Pożarna, wojsko, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne czy Państwowa Agencja Atomistyki. Manewry prowadzone były na terenie poniemieckiej fabryki broni i amunicji DAG Alfred Nobel Krzystkowice/Nowogród Bobrzański. Nasi inspektorzy wyposażeni w nowoczesny sprzęt do poboru próbek wody i gleby, a także w drony z kamerami termowizyjnymi mieli do wypełnienia zadania przewidziane w przygotowanych na okoliczność ćwiczeń scenariuszach sytuacji kryzysowej. Jeden z nich zakładał wypadek w ruchu lądowym połączony ze skażeniem radiacyjnym. Poszkodowanych zostało około 200 osób. Ćwiczenia tak wielu służb pozwolą wypracować konkretne działania, które sprawdziłyby się w przypadku realnej katastrofy.