TRANSPORT 23 TON ODPADÓW ZATRZYMANY

Podczas wspólnej akcji z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej inspektorzy Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. dokonali na byłym drogowym przejściu granicznym w miejscowości Świecko zatrzymania transportu 23,5 ton odpadów, które miały trafić do Polski. Zgodnie z okazanymi dokumentami transport miał zawierać odpady makulatury. Po przeprowadzeniu oględzin okazało się natomiast, że zawierał także różnego rodzaje domieszki odpadów z tworzyw sztucznych, pianki, styropianu, opakowań wielomateriałowych, a także opakowania po lekach – blistry. Były to odpady zmieszane, na sprowadzenie których odbiorca nie miał pozwolenia. Zatrzymany przez organ celny transport został zabezpieczony w wyznaczonym do tego miejscu do czasu zakończenia postępowania w sprawie zwrotu towaru do wysyłającego.