Po informacji, jaka wpłynęła z Urzędu Gminy w Słubicach do WIOŚ Delegatury w Gorzowie Wlkp., inspektorzy odbyli patrol ekologiczny do miejscowości Nowy Lubusz, gdzie ujawnili odpady w postaci zużytych opon, odpady komunalne oraz budowlane, plastikowe, szklane i gumowe elementy wyposażenia pojazdów, a także kawałki połamanych palet i materace. Podczas oględzin pracownicy WIOŚ zauważyli także 12 zbiorników typu Mauser ustawionych na podkładkach. 10 spośród nich było całkowicie wypełnionych gęstym płynem koloru brązowego, o klejącej konsystencji. W kilku miejscach na glebie były widoczne wycieki z zaworów zabezpieczających zbiorniki. Pomiędzy odpadami znajdowała się instalacja składająca się z metalowego pieca połączonego dwoma wężami z tworzywa sztucznego z metalowym zbiornikiem ustawionym na stelażu. Konstrukcja instalacji przypominała urządzenie do nielegalnej produkcji alkoholu.  Inspektorzy pobrali próbkę cieczy i wykonali badania mobilnym spektrometrem podczerwieni MOBILE-IR. Wyniki wskazują, iż płyn to mieszanina różnych substancji, prawdopodobnie pochodzenia organicznego, dobrze rozpuszczalnych w wodzie.

Po zakończeniu oględzin WIOŚ przekazał wyniki badań do Urzędu Gminy w Słubicach, ponadto zgodnie z właściwością pozyskane informacje przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Instalacja przypominająca urządzenie do nielegalnej produkcji alkoholu
Mauzery
Opony, odpady plastikowe