Pracownicy WIOŚ w Zielonej Górze wzięli udział w kursie przygotowującym do wykonywania obowiązków na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska.

Pracownicy WIOŚ w Zielonej Górze wzięli udział w kursie przygotowującym do wykonywania obowiązków na stanowisku inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska. Podczas szkolenia, które miało charakter warsztatowy, przyszli inspektorzy ćwiczyli między innymi, w jaki sposób prawidłowo dokonywać oględzin. Dzięki nabytym umiejętnościom będą mogli sprawnie kontrolować składowiska odpadów, stacje demontażu pojazdów, docierać do miejsc nielegalnego składowania odpadów i monitorować przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska.