WFOŚiGW w Zielonej Górze22.10.2021 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze odbyło się specjalistyczne szkolenie dla inspektorów IOŚ  z obsługi mobilnego skanera do gleby, który dokonuje szybkiej analizy składu gleby w terenie np. azot, fosfor, potas.

Zakupiony skaner wraz z aplikacją do raportowania wyników pomiarów będzie wykorzystywany w czasie kontroli programów działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Urządzenie pozwoli inspektorom na szybką analizę wyników na miejscu, w terenie, skróci czas kontroli i obniży jej koszty.

Zakup skanera został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach zadania „Wzmocnienie zdolności realizacji kontroli inspekcyjnych poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Otwarta walizka, w której znajduje sie mobilny skaner do badania gleby i akcesoria typu: zasilacz

Zdj. nr 1 Skaner do badania gleby

Na stole stoi otwarta walizka, obok walizki stoi mobilny skaner do badania gleby

Zdj. nr 2 Skaner do badania gleby

Na stole stoi wiadro w srebrnym kolorze wypełnione ziemią, obok stoi kuweta wypełniona ziemią i skaner do badania gleby, w tle leżą kartki z notatkami

Zdj. nr 3 Badanie próbki gleby przy użyciu skanera