spotkanie w Urzędzie Miasta w Otyniu, sala konferencyjna, a w niej uczestnicy spotkania

W Urzędzie Miasta w Otyniu odbyło się spotkanie dotyczące rekultywacji byłego składowiska odpadów w Bobrownikach. Na zaproszenie pani Burmistrz Barbary Wróblewskiej w spotkaniu uczestniczyli Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Rady Gminy, Starostwa Powiatowego w Nowej Soli oraz właściciel spółki rekultywującej składowisko w Bobrownikach. Podczas spotkania omówiono dotychczasowy przebieg rekultywacji, a także przedstawiono dalsze plany oraz harmonogram prac na składowisku.