Spotkanie zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z Komendantem Miejskim Policji w Zielonej Górze . Na zdjęciu również naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Witold Węgrzyn spotkał się z Komendantem Miejskim Policji w Zielonej Górze podinspektorem Tomaszem Szudą. W spotkaniu uczestniczył również Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Zielonej Górze. Rozmowa pozwoliła na wymianę doświadczeń, a także wyznaczenie dalszych kierunków współpracy.