Omówienie wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska oraz zacieśnienie dotychczasowej współpracy dotyczącej monitorowania stanu cieków i zbiorników wodnych – to tematy spotkania Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które odbyło się w siedzibie WIOŚ w Zielonej Górze.

Jednym z wniosków, jaki wysunięto podczas dyskusji, była potrzeba comiesięcznych spotkań przedstawicieli obu instytucji w celu analizowania bieżących wydarzeń i podejmowania czynności będących w zakresie kompetencji PGW Wody Polskie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

spotkanie pracowników Inspektoratu z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
spotkanie pracowników Inspektoratu z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
spotkanie pracowników Inspektoratu z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie