śnięte ryby w żarskim stawie

Po zgłoszeniu, jakie wpłynęło do WIOŚ w Zielonej Górze, inspektorzy dokonali oględzin stawu w miejscowości Żary i potwierdzili obecność śniętych ryb. Wstępne oznaczenie wykonane na miejscu wskazywało na niski poziom tlenu rozpuszczonego w wodzie, co może być powodem śnięcia.
Podczas wizji w terenie pobrano próby do badań laboratoryjnych.