Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadzili kontrolę interwencyjną na jednej z działek w gminie Bytom Odrzański. Inspektorzy wykonali nalot bezzałogowym statkiem powietrznym. Na podstawie sporządzonej dokumentacji fotograficznej ustalano, że na działce znajdują się odpady, a wśród nich między innymi: zużyte opony, kable zawierające ropę naftową, smołę oraz inne substancje niebezpieczne, zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne. Po interwencji WIOŚ w Zielonej Górze dzierżawca nieruchomości usunął odpady.