osady denne w jeziorze

Po przyjęciu zgłoszenia, które wpłynęło do WIOŚ, Delegatury w Gorzowie Wlkp., inspektorzy wraz z próbkobiorcą CLB GIOŚ oddział w Zielonej Górze udali się do miejscowości Lubikowo. Na miejscu przy użyciu łodzi motorowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu dokonano wizji lokalnej jeziora. Inspektorzy zaobserwowali pojawiające się skupiska osadu dennego, woda nie miała zapachu. Na miejscu pobrano próby do badań laboratoryjnych oraz wykonano pomiary podstawowych parametrów fizykochemicznych wody z jeziora.