Zakopywane odpady są przyczyną wielu interwencji pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Tym razem jednak inspektorzy podczas kontroli interwencyjnej ustalili, iż opony zalegające na jednej z działek w gminie Żary zostały przez jej właściciela wykopane. Podczas prac związanych z odwadnianiem zakupionego przed rokiem terenu właściciel odkrył zdeponowane wcześniej opony, które zostały przez niego wydobyte oraz zmagazynowane celem późniejszego ich przekazania uprawionemu podmiotowi. Przykra niespodzianka, jaką stanowią zakopane w ziemi odpady, nakłada na posiadacza działki obowiązek ich usunięcia.

opony
opony