Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO to platforma wymiany doświadczeń, dyskusji, a także miejsce prezentacji najnowocześniejszych rozwiązań w sektorze ochrony środowiska. Wśród licznie zgromadzonych przedstawicieli samorządów, środowisk naukowych czy instytucji państwowych związanych z ochroną środowiska nie mogło zabraknąć reprezentantów Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Nasi przedstawiciele przyglądali się ekologicznym trendom w zakresie recyklingu, odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, rewitalizacji oraz rekultywacji, a także ochrony powietrza.