Inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze przeprowadzili kontrolę interwencyjną w związku ze zgłoszeniem dotyczącym procederu prowadzenia samodzielnego demontażu pojazdów przez właściciela firmy w gminie Wschowa. Podczas wykonywania czynności służbowych inspektorzy stwierdzili, iż kontrolowany jest w trakcie demontażu pojazdu, który był niemal w całości rozebrany, a pozyskane części leżały bezpośrednio obok, w tym samym pomieszczeniu garażowym. Dwa kolejne pojazdy uległy całkowitemu demontażowi, aż do stanu surowej karoserii. Podczas kontroli ustalono, że właściciel firmy, prowadząc działalność, nie posiada żadnych uregulowań formalnoprawnych związanych z demontażem pojazdów. Miejsce wykonywania działalności nie było wyposażone w urządzenia chroniące środowisko oraz nie spełniało  wymagań przewidzianych dla stacji demontażu pojazdów. Proceder pozyskiwania części z pojazdów prowadzony był na dużą skalę, a oczyszczone karoserie stanowiły odpady, które były wartościowe ekonomicznie.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał zarządzenie pokontrolne obligujące przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń i zaprzestania naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska. Ponadto zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu  nałożenia na przedsiębiorcę administracyjnej kary pieniężnej, która zgodnie z ustawą wynosi od 15 000 do 500 000 zł.

PRZYPOMINAMY!

Ustawa z dnia 20 lipca 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2020. 2056 z późn.zm.) wprowadza znaczące ograniczenia możliwości prowadzenia działalności w zakresie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podstawową zasadą wynikającą bezpośrednio z art. 5 rzeczonej ustawy jest obowiązek prowadzenia demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wyłącznie w stacjach demontażu pojazdów.

fragmenty zdemontowanych samochodów
karoseria zdemontowanego samochodu
fragmenty zdemontowanych samochodów