PRACE NAPRAWCZE PRZY ŚCIANCE LARSENA W NOWEJ SOLI

W ostatnich dniach grudnia, gdy temperatura pozwoliła na zejście pod wodę płetwonurków, na terenie bazy paliw PKN ORLEN w Nowej Soli specjalistyczna firma przeprowadziła prace naprawcze na ściance Larsena. Czynności odbywały się w obecności pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Polegały one na miejscowym oczyszczeniu skorodowanych elementów ściany (przy pomocy szlifierki), a następnie na wypełnieniu ubytków w ścianach przy użyciu żywicy. Działania te mają na celu wyeliminowanie wycieków z nieszczelności w ścianach. O efektach przeprowadzonych prac naprawczych będzie można mówić po kilkudniowych obserwacjach. Wówczas okaże się, czy zastosowana metoda jest skuteczna. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przedłużył w tym celu kontrolę w spółce. To pierwszy etap prac mających zapobiec wysiękom substancji ropopochodnych do kanału.