Odpady na działce
odpady na działce

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp., dokonali rozpoznania w związku ze zgłoszeniem w sprawie pozostawienia przez przedsiębiorcę odpadów na dzierżawionej działce po zakończeniu działalności. Podczas wizji w terenie zastano na zewnątrz hali w belach ułożonych w stosy odpady tworzyw sztucznych przeznaczonych do przetworzenia na linii sortowniczej, która umiejscowiona była w hali, oraz pozostałości po przetworzeniu.

W związku z ustaleniami poczynionymi podczas oględzin WIOŚ wszczął postępowanie dotyczące wymierzenia kary administracyjnej oraz skieruje wniosek do Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz nakazanie ich usunięcia.