W związku z doniesieniami medialnymi dot. pożaru budynku Akademii im. Jakuba z Paradyża i możliwością szkodliwego oddziaływania wód pogaśniczych na rzekę Wartę inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Delegatury w Gorzowie Wlkp., udali się w miejsce odprowadzenia wód deszczowych do rzeki Warty. Wylot kanału znajdował się pod wodą i nie był widoczny. Woda w rzece Warcie znajdowała się w strefie stanów wysokich, nie zaobserwowano zmiany zabarwienia wody, piany, śniętych ryb ani innych odstępstw od stanu normalnego.

miejsce odprowadzenia wód deszczowych do rzeki Warty
straż pożarna na miejscu akcji