15 października br. inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp., podjęli natychmiastowe działania po uzyskaniu informacji o przedostaniu się oleju napędowego do rzeki Ilanki w miejscowości Torzym. Wyciek oleju napędowego był zanieczyszczeniem powtórnym rzeki.

10 października br. na skrzyżowaniu dróg ul. Warszawskiej i Wojska Polskiego doszło do kolizji drogowej – z rozszczelnionego zbiornika paliwa wyciekł olej napędowy, który kanalizacją deszczową poprzez separator dostał się do rzeki Ilanki. Po opadach deszczu doszło do ponownego zanieczyszczenia rzeki.

Kontrolerzy WIOŚ dokonali rozpoznania w terenie, oględzin miejsca z pomiarem podstawowych parametrów, poborem prób do badań laboratoryjnych oraz czynności polegających na oblocie bezzałogowym statkiem powietrznym. Obecni na miejscu funkcjonariusze Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w odległości ok. 40 m od wylotu kanalizacji deszczowej ułożyli tamę ze słomy, a na odcinku rzeki przed pierwszą tamą na powierzchni wody maty chłonne. Zebraną słomę (która była materiałem absorpcyjnym rozłożonym na zanieczyszczonym odcinku rzeki) przy użyciu ładowarki umieszczono w podstawionej wannie. Po wybraniu całości słomy i mat chłonnych materiał absorpcyjny uzupełniono nowym (świeżą słomą). Gruba warstwa oleju napędowego została zebrana z powierzchni wody wraz ze słomą. Woda stała się bardziej przejrzysta. Jej powierzchnię w rejonie wycieku spryskano środkiem dyspersyjnym. Na miejscu zostały także ułożone i pozostawione na okres około dwóch tygodni trzy tamy ze słomy. W celu dalszego monitorowania sytuacji, w tym zanieczyszczenia na rzece, 20 października br. inspektorzy WIOŚ ponownie przeprowadzili oględziny terenu, pomiar parametrów oraz pobór próbek wody do badań laboratoryjnych.