powołanie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Marek Cebula, Wojewoda Lubuski, powołał za zgodą Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, dr inż. Anitę Jakubaszek na stanowisko Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Nowo powołana Lubuska Wojewódzka Inspektor Ochrony Środowiska dr inż. Anita Jakubaszek posiada wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie w ochronie środowiska, zdobyte podczas nauki, a następnie pracy naukowo-dydaktycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie od 2002 r. jest pracownikiem w Instytucie Inżynierii Środowiska.