podpisanie porozumienia

11 lipca 2023 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Współdziałanie w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku przyczyni się do jeszcze  efektywniejszej i skuteczniejszej pracy na rzecz jego ochrony.

podpisanie porozumienia