WFOŚiGW w Zielonej Górze15.06.2021 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania „Wzmocnienie zdolności realizacji kontroli inspekcyjnych poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”.

W ramach pozyskanych funduszy Inspektorat zakupił:

  • hybrydowy samochód osobowy z napędem na 4×4 marki Mithubishi Outlander
  • mobilny skaner do gleby (szybka analiza składu gleby w terenie np.: azot, fosfor, potas)
  • aplikację z roczną licencją do raportowania wyników analiz z mobilnego skanera do gleby
  • system zasilania awaryjnego dla serwerowni i punktów   dystrybucyjnych sieci WIOŚ
  • szkolenie specjalistyczne dla inspektorów IOŚ z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2017 r . Prawo wodne
  • szkolenie specjalistyczne dla inspektorów IOŚ „Wymogi prawne w zakresie regulacji ochrony środowiska związanych z ochroną powietrza”

Uzyskane dofinansowanie zwiększyło potencjał i możliwości kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa lubuskiego.

 

Całkowity koszt zadania – 222 177,76 zł

Dotacja WFOŚiGW – 170 000,00 zł