Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, Zachodniopomorski Inspektor Ochrony Środowiska, Wielkopolski Inspektor

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu podpisali porozumienie o współpracy. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli także  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ustalono zasady sprawnego współdziałania w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, poruszono kwestię wzajemnej wymiany doświadczeń,  informacji oraz przeprowadzania wspólnych szkoleń.