25 sierpnia 2023 r. do WIOŚ w Zielonej Górze wpłynęło telefoniczne zgłoszenie o możliwości zrzucania nieoczyszczonych ścieków w m. Jeziory Dolne. Tego samego dnia inspektorzy WIOŚ wraz z próbkobiorcą CLB GIOŚ odział w Zielonej Górze udali się na miejsce. W trakcie wizji w terenie nie zaobserwowano emisji ścieków (nie było zrzutu), natomiast zlokalizowano wylot ścieków do cieku wodnego. Stwierdzono zastoiny ścieku w korycie, z którego pobrano próbki do badań laboratoryjnych.

29 sierpnia Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonał oględzin koryta i oraz wylotu ścieków, które były w tym czasie zrzucane. Pracownik CLB GIOŚ oddział w Zielonej Górze pobrał kolejną próbkę ścieków do badań. Wyniki będę dostępne po upływie ok. tygodnia. Jednocześnie inspektorzy WIOŚ rozpoczęli kontrolę w Urzędzie Gminy w Brodach dotyczącą oczyszczalni ścieków. 

ścieki
ścieki