Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp., wpłynęło zgłoszenie dot. podejrzenia zanieczyszczenia wody w miejscowości Międzyrzecz. W trakcie czynności terenowych, które podjęte zostały niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia,  ustalono, iż z jednej z działek została wyprowadzona rura przebiegająca na powierzchni gruntu przez zarośnięty teren wzdłuż linii kolejowej. W odległości ok. 0,5 metra od odgrodzenia znajdującego się tam zakładu rura została wkopana w grunt. Ostatecznie wpada do rowu melioracyjnego. Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Gorzowie Wlkp. wraz z próbobiorcą CLB GIOŚ oddział w Zielonej Górze w trakcie oględzin nie stwierdzili zrzutu zanieczyszczenia. Woda w rowie była czysta, bez zanieczyszczeń i zapachu. Na miejscu pobrano próbę wody, a inspektorzy WIOŚ podjęli dalsze czynności celem ustalenia, czy na miejscu dokonywany jest nielegalny zrzut ścieków.

rura wpadająca do rowu melioracyjnego
rura wpadająca do rowu melioracyjnego
rura wpadająca do rowu melioracyjnego
rura wkopana w grunt